Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Το αρχείο των αποτελεσμάτων, οδηγίες και έντυπα εγγραφής μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο

Αποτελέσματα