Μενού Κλείσιμο

Σύγχρονες
σπουδές στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διαδικτυακή εκπαίδευση

Το πρόγραμμα

Δείτε μερικά από αυτά που μπορεί να σας προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μας

Βασικά Στοιχεία


→ Σύγχρονο αντικείμενο σπουδών

→ Σύγχρονες υποδομές

→ Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια

→ Εξ αποστάσεως μαθήματα

→ Προσανατολισμός στην πρακτική εφαρμογή

→ Ανταγωνιστικά δίδακτρα

→ Συνεργασία δύο Πανεπιστημίων