Μενού Κλείσιμο

Υποδομές και Υπηρεσίες

Το ΔΠΜΣ για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του ανάγκες μπορει να αξιοποιεί το σύνολο των υποδομών του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., τις κοινόχρηστες υποδομές του Ιδρύματος καθώς και τις υποδομές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Παράλληλα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Ε.Κ.Π.Α

Εργαστήριο Πληροφορικής Π.Τ.Δ.Ε. E.KΠ.Α.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο κατάλληλα με υπολογιστικά συστήματα και οπτικοακουστικό εξοπλισμό και μπορεί να εξυπηρετήσει τις διδακτικές ανάγκες περίπου 50 φοιτητών.

Διαθέτει περίπου 15 τερματικούς σταθμούς σύγχρονων σταθερών υπολογιστών με κατάλληλο εξοπλισμό για τις ανάγκες των φοιτητών του ΠΜΣ καθώς και προηγμένες δικτυακές υποδομές.

Το ΔΠΜΣ χρησιμοποιεί επίσης τους χώρους του Μαράσλειου Διδασκαλείου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην περιοχή του Κολωνακίου. Διεύθυνση: Μαρασλή 4, Κολωνάκι.

Επίσης στη διάθεση του ΔΠΜΣ για τις ανάγκες του, έχουν διατεθεί από το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, οι χώροι και οι  υποδομές του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση, το οποίο εδρεύει στα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, διαδραστικό πίνακα και 8 σύγχρονους τερματικούς σταθμούς σταθερών υπολογιστών και μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 25-40 φοιτητών.

Εγκατεστημένο στο εργαστήριο είναι επίσης Πιστοποιημένο Σύστημα Τηλεδιασκέψεων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση σε όλες της υπηρεσίες και παροχές που προσφέρονται από το Ε.Κ.Π.Α. όπως:

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Σίτιση

Πρόσβαση στις φοιτητικές εστίες

Πρόσβαση στο Συνήγορο του φοιτητή κ.α.

Περισσότερα για τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μπορούν να βρεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑ