Μενού Κλείσιμο

Τοποθεσία

Το Μεταπτυχιακό για τις ανάγκες του μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των υποδομών του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και τις αντίστοιχες υποδομές τους Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι βασικές ανάγκες του προγράμματος για τη διενέργεια των δια ζώσης μαθημάτων καθώς και για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών καλύπτονται από το Εργαστήριο Πληροφορικής του Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ.

Το εργαστήριο Πληροφορικής βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στις ίδιες εγκαταστάσεις με τη Γραμματεία του Τμήματος

Εργαστήριο Πληροφορικής Π.Τ.Δ.Ε.
  • Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα, τ.κ. 10680
  • Τηλέφωνο: 2103688018
Η πρόσβαση στους χώρους του ΠΜΣ είναι εύκολη μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς:
Μετρό Γραμμή 2 Στάση Πανεπιστήμιο
Αφετηρία Σίνα και Ακαδημίας
Στάση Ναυαρίνου Γραμμές 021, 230,813, Α7