Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 27/05/2021 έως 12/09/2021 φάκελο υποψηφιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Συμμετοχής

Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Europass

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 29/04/2020 έως 31/07/2020 φάκελο υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στο email dperib@primedu.uoa.gr είτε ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. 

Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία:Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30-13:30.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Συμμετοχής
Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Europass

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ θα διεξαχθούν από Δευτέρα 12/10 – Τετάρτη 14/10 δια ζώσης σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες στο πρόγραμμα συνεντεύξεων

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στα επισυναπτόμενα αρχεία ο κατάλογος των επιτυχόντων και επιλαχόντων για το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, καθώς και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής παρατίθενται στο αρχείο των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Επιτυχόντες-Επιλαχόντες ΔΠΜΣ Ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 24/04/2019 έως 30/06/2019 φάκελο υποψηφιότητας με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, σύμφωνα με την προκήρυξη:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. 

Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία:Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30-13:30.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Συμμετοχής
Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Europass