Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 27/05/2021 έως 12/09/2021 φάκελο υποψηφιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Συμμετοχής

Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Europass

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στα επισυναπτόμενα αρχεία ο κατάλογος των επιτυχόντων και επιλαχόντων για το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, καθώς και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής παρατίθενται στο αρχείο των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Επιτυχόντες-Επιλαχόντες ΔΠΜΣ Ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει λάβει παράταση μέχρι και την Τετάρτη 29/09

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 29/04/2020 έως 31/07/2020 φάκελο υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στο email dperib@primedu.uoa.gr είτε ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. 

Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία:Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30-13:30.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Συμμετοχής
Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Europass

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ θα διεξαχθούν από Δευτέρα 12/10 – Τετάρτη 14/10 δια ζώσης σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες στο πρόγραμμα συνεντεύξεων

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στα επισυναπτόμενα αρχεία ο κατάλογος των επιτυχόντων και επιλαχόντων για το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, καθώς και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής παρατίθενται στο αρχείο των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Επιτυχόντες-Επιλαχόντες ΔΠΜΣ Ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 24/04/2019 έως 30/06/2019 φάκελο υποψηφιότητας με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, σύμφωνα με την προκήρυξη:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. 

Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία:Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30-13:30.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Συμμετοχής
Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Europass