Μενού Κλείσιμο

Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό

Στο πρόγραμμα διδάσκουν διεθνώς αναγνωρισμένα μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εξειδίκευση στο αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και συνεργάτες με εκτενή θεωρητική κατάρτιση και εξειδικευμένη εμπειρία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τη διαδικτυακή εκπαίδευση, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την οργάνωση και προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διδάσκων/ουσα

Βαθμίδα - Ίδρυμα

Στοιχεία

Μπαμπάλης Θωμάς

Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

Σγουροπούλου Κλειώ

Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α

Σοφός Αλιβίζος (Λοϊζος)

Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δάρρα Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κουτρομάνος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

Τσώλη Κωνσταντίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

Κώστας Απόστολος

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κατσιαμπούρα Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α

Διοικητικό Προσωπικό - Εξωτερικοί Συνεργάτες

Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από προσωπικό και συνεργάτες τόσο από το Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. όσο και από του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παράσχου Βασίλειος

Εξωτερικός Συνεργάτης Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου