Μενού Κλείσιμο

Προσωπικό-2

Διδακτικό Προσωπικό

Στο πρόγραμμα διδάσκουν διεθνώς αναγνωρισμένα μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εξειδίκευση στο αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και συνεργάτες με εκτενή θεωρητική κατάρτιση και εξειδικευμένη εμπειρία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τη διαδικτυακή εκπαίδευση, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την οργάνωση και προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Μπαμπάλης Θωμάς

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:

Σγουροπούλου Κλειώ

Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:
Σοφος

Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος)

Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (από το 2014 έως σήμερα), Εκλεγμένο Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου (από το 2/2013 έως το 8/2014), Διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών» (από το 2013), Διευθυντής εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος του ΕΠΕΣ των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Π.Α. από το 2016 εκλεγμένος Πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και από το 12/2018 έως το 12/2019 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (από το 2019).

Διδάσκει από το 2004 Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Μέσων (Media Education, Film Education) και Διδακτική των Μέσων (eLearning, Online Education, Digital Video) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνεργάζεται στη Θ.Ε. ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου. Από το 1998 μέχρι το 2003 ήταν διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg-Universität στη Γερμανία, επιστημονικός συνεργάτης στο «jugendschutz. net» (Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου) των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων της Γερμανίας, καθώς επίσης και διδάσκων επί συμβάσει σε πανεπιστημιακά τμήματα στη Γερμανία (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Landau-Koblenz). Τα βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά.

Vita Curriculum in English: http://www.lsofos.com/cv-loisos-sofos-englisch/

Διδάσκω από το 2004 Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Μέσων (Media Education) και Διδακτική των Μέσων (eLearning και Online Education) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνεργάζομαι στη Θ.Ε. ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

Από το 1996 μέχρι το 1998 εργάστηκα ως Διδάσκων με σύμβαση (Lehrbeauftragter) στο Johannes Gutenberg Πανεπιστήμιο στο Mainz και σε άλλα γερμανικά πανεπιστήμια (Frankfurt, Wiesbaden, Landau-Koblenz). Από το 1998 μέχρι το 2002 εργάστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στην Παιδαγωγική Σχολή του Johannes Gutenberg Πανεπιστημίου στο Mainz στα πεδία: Γενική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Νέων Μέσων, Σχολική Παιδαγωγική και από το 2002 μέχρι το 2004 ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα «Διδακτική των Μέσων». Από το 1998 ήμουν παράλληλα επιστημονικός σύμβουλος στον οργανισμό της κεντρικής διοίκησης των 16 Υπουργείων Νεότητας και Κοινωνικών των ομοσπονδιακών κρατιδίων της Γερμανίας για την Προστασία των Νέων στο διαδίκτυο συμμετέχοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στη εκπαίδευση φοιτητών και στην οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται:

 • Επιστημολογία της Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγική Μέσων,
 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων και Online Education
 • Σχολική Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων Μέσων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία
 • Media Literacy
 • Κινηματογραφική Παιδεία
 • Θεωρίες Μέσων και θεωρίες επίδρασης μιντιακών περιεχομένων
 • Προστασία νέων στο διαδίκτυο π.χ. ρατσισμός

Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος στα ακόλουθα επιμορφωτικά  τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά:

 • Ψηφιακός Γραμματισμός σε διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα Μάθησης
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων e-Learning Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress
 • Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία, και ως μέσο αλληλεπιδραστικής παρουσίασης
 • Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
 • Κινούμενη Εικόνα (Animation) και η Παιδαγωγική Αξιοποίησή της
 • Κινηματογραφική Παιδεία
 • Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από τους Εκπαιδευτικούς
 • Η Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Σοφός, Α., Καραμούζης, Π., Καζούλλη Β., Κώστας, Α. (Επιμ.) (2019). Διδασκαλία και Μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση. Γρηγόρης: Αθήνα.

Σοφός, Α., Αυγερινός, Ε., Καραμούζης, Π., Χριστοδουλίδου, Λ., Δάρρα, Μ. (Επιμ.) (2017a): Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών. Παιδαγωγική Αξιοποίηση ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Γρηγόρης.

Σοφός, Α. (2017b). Νέα Μέσα, κλασικά παιδαγωγικά ζητήματα: η θεώρηση της μάθησης από την προοπτική των μαθησιακών σχηματισμών και της νευροβιολογίας. Στο Α. Σοφός, Λιαράκου, Γ. Καραμούζης, Π. & Κώστας, Α. (Επιμ.) Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση; (σσ 15-39). Αθήνα: Γρηγόρης.

Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης

Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα  και Βοηθήματα.

Σοφός, Α. (2015) (Επιμ.). Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο. (http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/index.html)

Σοφός, Α.,  Βρατσάλης, Κ. (Επιμ.) (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Αθήνα: ΙΩΝ.

Kron, F. Σοφός, Α. (Επιμ.) (2012). Βασικές Γνώσεις Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα: ΙΩΝ.

Σοφός, Α. Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα προσωπικά και πρωτογενή στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.

Sofos, Α., Kron, F. (2010). Erfolgreicher Unterricht mit Medien. Mainz: Logophon.

Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.) (2007). Επιστήμες της Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Σοφός, Α. (Επιμ.) (2009). Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο. Αθήνα: Γρηγόρης.

Kron, F., Σοφός Α. (2007): Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών. Αθήνα Gutenberg.

Kron, F., Sofos, A. (2008). Dydaktyka Mediow. Gdansk: Pedagogika GWP

Kron, F., Sofos, A. (2003): Mediendidaktik –Neuen Medien in Lehr- und Lernprozessen“. München: Ernst Reinhardt-Verlag als UTB.

Beck, Ch., Sofos, A. (Hrsg.) (2001): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. Mainz: Logophon

Έχω συγγράψει πάνω από 100 συγγράμματα σε επιμέλειες και επιστημονικά περιοδικά καθώς επίσης και εκθέσεις ερευνητικών πορισμάτων κλπ. Επίσης έχω  εκπονήσει πάνω από 70 επιμορφωτικά εγχειρίδια μελέτης σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση και την αξιοποίηση των ψηφιακών Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και Μάθησης – Χειμερινό Εξάμηνο
Ανάπτυξη Ψηφιακού Οπτικοακουστικού Υλικού – Εαρινό Εξάμηνο  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Ρόδος, Κτίριο Κλεόβουλος
Τηλ: 22410 – 99224
E mail: lsofos@rhodes.aegean.gr

Δάρρα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:

Κουτρομάνος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:

Τσώλη Κωνσταντίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:

Απόστολος Κώστας

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:

Κατσιαμπούρα Ιωάννα

Επιστημονική Συνεργάτης Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση:
Τηλ:
E mail:

Διοικητικό Προσωπικό - Εξωτερικοί Συνεργάτες

Παράσχου Βασίλειος

Εξωτερικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Βασίλειος Παράσχου είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξωτερικός συνεργάτης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Οι βασικές του σπουδές είναι στην Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο θεματικό πεδίο της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική πρακτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε εθνικές και πολυεθνικές εταιρίες σε Ελλάδα  (Ρόδο και Σέρρες), στη Βουλγαρία και στο Βέλγιο ασχολούμενος με θέματα ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων, διοίκησης και εκπαίδευσης προσωπικού και διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών. Από το 2015 μέχρι το 2018 διετέλεσε βασικός μέτοχος και διαχειριστής στις εταιρείες Radical Business Solutions, εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, στη Θεσσαλονίκη και Healthy Living IKE, εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής και παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ξάνθη.

Κατά το χρονικό διάστημα 2012-2015 υπήρξε συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ανάπτυξη των δομών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής μάθησης του Ιδρύματος απασχολούμενος κυρίως στους τομείς της ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την διαμόρφωση των οικονομοτεχνικών δεδομένων της δομής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη συμβουλευτική στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και στην προβολή της δομής.

Κατά το χρονικό διάστημα 2013-2014 υπήρξε συνεργάτης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο της οργάνωση και διαχείριση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής, την οργάνωση της προβολής της Σχολής και τη διαχείριση των οικονομικών και εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής.

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων στα προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Οn Line Μαθημάτων» και «Αξιοποιώντας Web 2.0 Υπηρεσίες στην εκπαιδευτική Διαδικασία» ενώ έχει παράλληλα εργαστεί από το 2007 μέχρι και το 2015 στην Δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση.

 Σε ερευνητικό επίπεδο ασχολείται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσω εργαλείων επεξεργασίας εικόνας και ήχου και μέσω εξειδικευμένων authoring tools.

Έχει παρουσιάσει εργασίες του σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες και κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, είναι συν συγγραφέας του βιβλίου

Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β., 2015. Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΙSBN 978-960-603-006-2.

Είναι πιστοποιημένος στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εργαλείων από το Υπουργείο Παιδείας και κατέχει άριστο επίπεδο χρήσης και κατανόησης αγγλικών, πολύ καλό επίπεδο χρήσης και κατανόησης Γαλλικών, και καλό επίπεδο χρήσης και κατανόησης Ιταλικών.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δημοκρατίας 1, Ρόδος

Τηλ: 22410 99274

E mail: bparaschou@aegean.gr